top of page

Dromenanalyse mini

Versta de boodschappen die je onderbewustzijn je wilt vertellen.

  • 15 min.
  • 33 euro
  • Online

Beschrijving van de dienst

Oorsprong Je kunt op verschillende manieren een droom uitleggen of analyseren. Dit hangt grotendeels af van jouw eigen ervaringen, cultuur en visie. Het verklaren van dromen werd rond 2000 v.Chr. al door de Egyptenaren gedaan. Ze interpreteerden de symbolen die ze terugvonden in hun dromen om een eventuele achterliggende verklaring te vinden. Biologisch, psychologisch en spiritueel In onze huidige maatschappij zijn 3 verklaringen voor dromen: Biologisch, Psychologisch en Spiritueel. De biologische verklaring gaat over hersengolven en slaap processen. De REM slaap kan ervoor zorgen dat de prikkels van die dag in de hersenen worden verwerkt en gecategoriseerd, zodat je de volgende dag fris opnieuw kan beginnen. Sommige dromen kunnen ook gelinkt worden aan jouw gezondheid. Je lichaam wilt steeds in een gezonde balans blijven en geeft dus frequent signalen aan in deze dromen indien dit niet zo is. Zo kan het zijn dat je over ziek zijn droomt als je ziek aan het worden bent.  De psychologische verklaring gebruikt symboliek en is doorheen de geschiedenis van de mens geëvolueerd. In de Romeinse tijd werden dromen bijvoorbeeld gezien als boodschappen van de Goden. Vroeger hing dit dus sterk samen met geloof en spiritualiteit. Sigmund Freud en Carl Jung waren de eerste moderne westerse psychologen die ook naar een psychologische verklaring van dromen zochten. Jung legde vaak de nadruk op terugkerende dromen en het belang daarvan. Freud zocht eerder naar de boodschap van de droom. In werkelijkheid is het interessanter om een holistische houding aan te nemen, namelijk dat het lichaam, emoties en gedachten met elkaar zijn verbonden. Het biologische en psychische hangen samen en geven je zo een spirituele boodschap. Mijn aanpak In mijn dromenanalyses neem ik holistische houding aan voor het analyseren van je dromen. Dat wil zeggen dat ik me niet focus op dromenencyclopedieën. Die wisselen namelijk altijd van symboliek, omdat ze sterk afhangen van het perspectief van de auteurs. Ik focus me op de persoon die voor mij zit en wat de symboliek voor die persoon precies betekent. Tijdens de analyse gebruik ik een vragenlijst als leidraad om die symboliek te ontdekken: Welke onderwerpen kwamen aan bod, welke emotie is er, waar gaat de aandacht van de dromer naartoe, wat betekenen de symbolen, wat is de houding ten opzichte van het onderwerp, welke tijd zitten we, zijn er anderen in de droom, wie is de persoon, hoe hangt dit met de huidige levensstijl/angsten?


Annuleringsbeleid

Om te annuleren of opnieuw te plannen, neem minstens 12 uur op voorhand contact op met info@lightofdelphi.be


Contactgegevens

eliseclaes@hotmail.com

Opitterpoort 7, Bree, Belgium


bottom of page